Visitation på Arken

Da det er meget vigtigt for både ansatte og børn på Arken, at hele huset kan fungere godt sammen. Har vi følgende procedure i forbindelse med visiteringen af nye børn – således at de bedst mulige forudsætninger er til stede ved en indskrivning af et nyt barn.

  1. Papirer omkring barnets netværk, problemstillinger og handleplan tilsendes Arken.
  2. Anbringende myndighed og evt. forældre/værge besøger Arken.
  3. Samme som trin 2 plus barnet/den unge.
  4. Skoleplaceringen skal være på plads inden barnet/den unge flytter ind på Arken.

Når barnet/den unge er indskrevet tager to personaler (en kvinde og en mand), der bliver tilknyttet barnet/den unge som primære kontaktvoksne, af sted i to dage til et sommerhus. Målet er, at barnet/den unge i løbet af disse dage vil opnå en begyndende tryghedsfølelse/relation til 2 af de voksne, der er tilknyttet Arken og samtidig kan de voksne få et indblik i barnet/den unges verden.