Værdigrundlag

Et familiært opholdssted, med en bevidsthed om vores rolle som voksne. Bæredygtigt forældresamarbejde. Tryghed, stabilitet og fællesskabs følelse igennem daglige rutiner, vejledning og omsorg.

A = Ansvar
R = Respekt
K = Kost
E = Empati
N = Normalisering