Personale

 

Fordelen for den unge i Arkens udslusningsdel er, at han/hun på forhånd har skabt relationer til de voksne på Arken, og ikke skal bruge energi på at etablere relationer til nye pædagoger i en udslusningsdel. Dette betyder, at de vil få mulighed for at starte forløbet uden den ekstra usikkerhed, der kan være i at indgå et samspil med nye pædagoger.

 

Derudover vil de voksne via den unges ophold på Arken allerede have en stor indsigt i, hvor den unge skal presses og hvor den unge skal støttes. Det vil i forløbet være de voksne, den unge allerede kender fra Arken, der kommer på udslusningsbesøg, da vi på Arken ikke har ansat eksternt personale til denne opgave.