Pædagogikken

 

Der vil i forlængelse af den unges ophold på Arken arbejdes videre med den unges etablering af netværk i lokalsamfundet, udbygning af familierelaterede netværker, varetagelse af den unges uddannelse/arbejde, udvikling af sociale kompetencer og derudover udvikle kompetencer til at klare hverdagens små og store udfordringer, styring af egen økonomi m.v. En vigtig del af pædagogikken på Arken er hjemlignende forhold, herigennem er den unge blevet normaliseret i størst muligt omfang, via normale kravsætninger til skolegang, adfærd og alderssvarende/udviklingsmæssigt niveau m.v. De voksne vil via udslusning fra Arken kunne fortsætte denne udvikling hovedsageligt på grund af de relationer, der er skabt gennem den unges ophold på Arken.

 

Udslusningsforløbet foregår i samarbejde med den unge, hvor der arbejdes på, at den unge i forløbet tager et større og større ansvar for egen udvikling/etablering af sit voksenliv. Vi lægger i samarbejdet med den unge vægt på, at have en tæt/jordnær dialog, hvor tingene ikke gøres vanskeligere end de i virkeligheden er.
De voksne arbejder med den unge på at danne et bæredygtigt grundlag for den unge. Dette gøres via kontinuitet, struktur og troværdighed, der vil hjælpe den unge i en fortsat positiv udvikling.


Målet er således, at den unge udvikler kompetencer til at tage vare på sig selv og sin hverdag på en hensigtsmæssig måde.

Den unge vil blive støttet gennem personlige og telefoniske samtaler/aktiviteter med fokus på den unges velvære og via relationsarbejde i forbindelse med; brugbart familiært netværk, integrering i positive netværk, erhvervsvejledning/ansøgning til f.eks. jobansøgning, fremmøde i henholdsvis uddannelsesinstitution/arbejde m.v., økonomi såsom kostbudget/budget over udgifter og indkøb/madlavning/rengøring.


Der vil mellem den unge og Arken løbende laves aftaler om, hvor støttetimerne skal ligges efter den enkelte unges behov. Dette vil betyde, at der er dage med mange timers personlig støtte, andre dage med kun telefonisk kontakt og dage uden kontakt. Det vil typisk være i startfasen, hvor den unge ”falder til” i sin nye hverdag, der vil være det største forbrug af timer til personlig kontakt. Der vil hele døgnet altid være en voksen, den unge kan komme i kontakt med.