Økonomi

 

Opholdsstedet Arken er organiseret som selvejende institution med henvisning til vores stiftende vedtægter og budget.

 

Opholdsstedets pris i udslusningen kan ses på tilbudsportalen eller få ved henvendelse til Opholdsstedet Arken. Udslusningsbetalingen i Arkens regi indeholder: 

Husleje, el, vand, varme, kost, tøj, lommepenge, evt. studietur med gymnasiet, skolematerialer, telefon, internet, tilsyns/støttebesøg 2 gange om ugen, løbende telefonisk kontakt, aktiviteter både ude -og indenfor Arkens regi og at alle Arkens resurser er til rådighed for den unge i udslusningen.


Vi har på Arken besluttet, at alle udgifter vedr. de unge bliver dækket af den eksisterende udslusningsbetaling.

Det vil sige, at Kommunen vil ikke blive efterfaktureret for ekstraordinære udgifter.

 

 

Udover ovenstående vil udslusningsbetalingen indeholde følgende:

  1. Udskrivningsbeløb til udslusning på Arken; etablering i egen lejlighed med møbler, køkkenremedier, indskud til lejlighed (ved første udflytning til vores udslusning, medmindre den unge selv har tilgang til midler), m.m.
  2. Psykolog (op til 10 lektioner)
  3. Støttet transport
  4. Tandlæge
  5. Kronisk medicinering
  6. Briller

 

I vil hermed præcist vide, hvad udgifterne for den anbragte unge vil være i vores udslusning.