Historie

 

Vi har gennem vores arbejde med børn og unge erfaret, at de ofte har behov for støtte ud over et længerevarende ophold på en døgninstitution. Vores erfaring er, at unge anbragt i døgnophold ofte har et meget spinkelt netværk og derfor ikke har den fornødne støtte i forhold til at etablere et liv på egne ben.

 

Derudover kan de mangle sociale kompetencer, økonomisk sans, hvilket kan medføre at den unge ved fraflytning fra Arken står i en meget usikker situation. Dette kan medføre, at den unge havner i en ugunstig situation, det være sig isolation eller uheldige miljøer, som kan betyde, at den unge klarer sig dårligt både på det erhvervsmæssige og det personlige plan senere i livet.