Forældresamarbejde

 

Kontakten vil foregå i et omfang, der vurderes hensigtsmæssigt/nødvendig i forhold til den unges behov for støtte.