Beliggenhed

 

Den enkelte unge bliver udsluset i forhold til den enkeltes behov i forhold til uddannelse eller arbejde. D.v.s. at den unge vil så vidt det er muligt blive anbragt i en lejlighed/ungdomsbolig i den pågældende by, hvor dette foregår, (dog under hensyntagen til evt. andre behov, den unge måtte have). Hvis dette ikke er muligt vil transportmulighederne m.v. være afgørende for placeringen.


Vi mener, at Arkens udslusningsdel har en meget vigtig fordel for den unge, i og med at han/hun bliver placeret i egen bolig. Dette er ud fra det synspunkt, at det er i denne kontekst den unge skal udvikle kompetencer og evner til at tage vare på sit eget liv efter endt udslusningsforløb.