Samarbejde på tværs

Vi finder det vigtigt, at barnet/den unge oplever en sammenhæng i den måde han/hun mødes på i de miljøer, hvor barnet/ har sin færden. Derfor har vi i dagligdagen fokus på samarbejde med skole, læger, psykologer, kuratorer o.l. samarbejdspartnere.

Forældresamarbejde
Opholdsstedetet vil medvirke til at etablere, fastholde og evt. udbygge et samarbejde med barnet/den unges familie. Vi vurderer kontakten til forældrene som meget vigtig af hensyn til barnet/den unges udvikling. Samarbejdet og kontakten vil foregå under former og i et omfang, der tilgodeser barnet/den unges behov. Vi har i vores forløb på Arken formået at skabe nogle bæredygtige/positive samarbejdsforløb med de anbragte børns forældre.

Vi har stor respekt for betydningen af barnets/den unges relation til forældrene. Vi lægger vægt på, at forældrene oplever, at de bliver taget alvorligt og respektfuldt behandlet fra Arkens side.