Arkens målgruppe

Børn og unge fra 12-23 år af begge køn. Børnene kan være følelsesmæssigt skadede, skrøbelige,  have brug for adfærds korrigerende samvær, have sociale/psykiske problemer.

Vi har stor erfaring med børn/unge der i en årrække har været på behandlingshjem, og som kan have glæde af et mindre miljø med de ressourcer, både personalemæssigt og fagligt der er tilstede på Arken.

 Derudover børn/unge der kommer direkte fra problematiske familieforhold, hvor det er af afgørende betydning, at der etableres et bæredygtigt samarbejde med forældrene. 

 Vi tager ikke børn/unge, der er voldsomt udadreagerende eller som har misbrugsproblematikker.