Ledige opholds pladser 

– Vi har en ledig plads fra omkring maj.