Ledige opholds pladser 

– Ring og hør omkring ledige pladser i fremtiden.